Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi


1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. www.bereketmarketi.com adresinde hizmet veren internet sitesini (Kısaca "site" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu site’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.
 
1.2. Bu site'de sunulan hizmetler : TARIMAK A.Ş Yeni Yalova yolu no:372 Osmangazi/BURSA, Türkiye yakacık VD. V.NO 8240028522 (bundan böyle kısaca "Tarımak" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve site’nin yasal sahibi Tarımak olup, site mağaza faaliyetini
Geçit Mah. Sanayi Cad. No:830 Osmangazi/BURSA adresinde sürdürmektedir ve site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Tarımak’a aittir.
 
1.3. İşbu kullanım koşullarını Tarımak gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak site'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4. Site hizmetlerinden yararlanan ve site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Tarımak tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. Tarımak bu site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

2. TANIMLAR

2.1. site: Tarımak  tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.bereketmarketi.com adresinde hizmet veren internet sitesidir.

2.2. ÜYE: Tarımak'tan ürün/mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Tarımak tarafından üyelikleri onaylanarak SITE'ye üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "üye" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile site'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin site'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler.

2.3. kullanıcı: Tarımak  internet sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
 
2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: üye tarafından, üyelik formunda belirtilen e-posta adresine bereketmarketi.com ‘un e-posta göndermesi ile kullanıcı’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

2.5. LİNK: Site üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden site’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6. İÇERİK: Site’de ve/veya herhangi bir internet sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.

2.7. İNTERNET siteSİ KULLANIM KOŞULLARI VE üyeLİK SÖZLEŞMESİ: Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Tarımak arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, işletim sistemi bilgileri, tarayıcı tipi, ziyaret tarihi, saati vb. bilgilerdir.

 

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. Tarımak’ın, site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. Tarımak’ın, site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Çeşitli ürün ve hizmetlerin belli gün aralığında özel kampanyalı ve indirimli fiyatlar üzerinden satışının yapılmasıdır. Tarımak’a ait https://www.bereketmarketi.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Tarımak adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. Tarımak  site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri site’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Tarımak tarafından belirlenecek ve site’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Tarımak, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri site’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
 

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. site üzerinden, Tarımak 'ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler kullanıcı’lara ve üye’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Tarımak 'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, kullanıcı’ların üye’lerin kendi sorumluluğundadır.
Tarımak bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Tarımak’ın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2. Tarımak, site’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. site muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler site’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile site’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. site’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Tarımak 'ın site’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3. kullanıcı ve üye, site’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda site’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcı’nın üye’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcı ve üye’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Tarımak sorumlu değildir.

4.4. Tarımak, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve site’yi kullanma koşulları ile site’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, site’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, site’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. site’nin kullanımı ya da site’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
Tarımak, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5. site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Tarımak’ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Tarımak çalışanlarının ve yöneticilerinin, Tarımak  yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Tarımak, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 
4.6. site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. kullanıcı’ların ve üye’lerin, site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Tarımak ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. kullanıcı ve üye’lerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Tarımak 'nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. İşbu site’nin sahibi Tarımak’ tir. Bu site’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve site’nin sunumu Tarımak’ın ya da Tarımak’ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu site’deki bilgilerin ya da site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. kullanıcı ve üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Tarımak ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. kullanıcı ve üye, Tarımak hizmetlerini, Tarımak bilgilerini ve Tarımak’ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Tarımak’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Tarımakı’n yazılı izni ile mümkündür.

4.8. Tarımak, site üzerinden kullanıcı’lar ve üye’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Tarımak aynı zamanda; kullanıcı ve üye’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
kullanıcı’lara ve üye’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Tarımak için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Tarımak’ın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcı’ların ve üye’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.9. İşbu site Kullanım Koşulları dâhilinde Tarımak  tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Tarımak;  Tarımak hizmetleri, Tarımak bilgileri,  Tarımak telif haklarına tâbi çalışmaları, Tarımak ticari markaları, Tarımak ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
 

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Tarımak, site’ye erişilmesi, site’nin ya da site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Tarımak, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu site’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da site’nin kullanılması ile Tarımak’ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

 

6. DEVİR

Tarımak, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak kullanıcı ve üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Tarımak işbu “Web Sitesi Kullanım Koşullarını” geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Tarımak açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Tarımak 'ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "site Kullanım Koşulları"  ve “Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi” nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Tarımak’ın, kullanıcı ve üye’ nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Tarımak tarafından site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. kullanıcı’lar ve üye’ler, işbu sözleşme hükümlerini site’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Tarımak, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.